fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne i pojęcia

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Siedlcach, adres siedziby: ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce.
 2. Państwa dane są przetwarzane w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, a także prawem krajowym tj. Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 i innymi przepisami.
 3. W przypadku wątpliwości lub woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pliki „cookies” oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie osm.siedlce.pl.
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla ściśle określonych celów,
 • merytorycznie poprawne dla celów, których osiągnięciu służą,
 • nie przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu.
 1. Nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem serwisu w innym celu niż zapewnienie poprawnego działania serwisu. Do tego wykorzystywane są pliki cookies.
 2. Jeżeli Państwo napiszecie do nas wiadomość e-mail wtedy Dane osobowe zbieramy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania kierowane drogą mailową. Podstawą prawną jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji umowy lub do jej zawarcia .

Informacje podstawowe o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych
 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • inne dane podane przez Państwa w treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem skrzynki mailowej.
 1. Nie jesteście Państwo profilowani - oznacza to, że Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia potrzeb lub cech osobowościowych.
 2. Nie handlujemy Państwa danymi. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celach opisanych powyżej. Państwa dane nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów,
 • zbierane dla wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługujące prawa

 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. W każdej chwili, jeżeli uważacie Państwo, że nie powinniśmy już przetwarzać Państwa danych wystarczy powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania

 1. Zgodnie z przepisami staramy się ograniczyć przechowywanie Państwa danych. Dane te będą przechowywane przez u nas przez okres trwania korespondencji, a następnie, albo pozostaną jako dane naszych klientów lub kontrahentów, albo zostaną usunięte.
 2. W przypadku czytelnego dla nas braku chęci nawiązania współpracy z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z naszych baz.

Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość lub inne dane wymagane do poprawnego wyświetlania się Serwisu.
 2. Serwis internetowy osm.siedlce.pl w celu poprawnego działania witryny wykorzystuje dwa rodzaje cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc, co oznacza, że zanonimizowane dane mogą trafiać do kraju poza UE).
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Dane kontaktowe

Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce

 (25) 632 30 21

 osm@osm.siedlce.pl

(25) 632 76 08

 Pn - Pt: 7:00 - 15:00